Z nami poczujesz się bezpiecznie

Resurs UTB

W naszej szerokiej ofercie poza kompleksowymi i profesjonalnymi szkoleniami z zakresu obsługi urządzeń UDT znajdą państwo również ofertę wykonania resursu UTB.

Resurs to projektowany bezpieczny okres eksploatacji określony liczbą cykli pracy oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w złożonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym.

W rozporządzeniu ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadzono wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu dokonania oceny jego stanu technicznego. Wymóg ten odnosi się właśnie do tzw. resursu.
 Z firmą MySkills zrobią to Państwo sprawnie i rzetelnie.

Zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z naszej oferty lub zapoznania się ze szczegółami!