Z nami poczujesz się bezpiecznie

Kurs na suwnice


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kurs obsługi suwnic do firmy szkoleniowej MySkills! W czasie szkolenia nauczymy Państwa, jak prawidłowo obsługiwać suwnice, a także umożliwimy zdobycie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego potrzebnych na stanowisku operatora. Jako firma szkoleniowa z doświadczeniem gwarantujemy najwyższy poziom szkoleń. Obecny rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych operatorów suwnic, posiadających uprawnienia UDT dlatego nasz kurs na obsługę suwnic będzie dobrą inwestycją.

Kategorie uprawnień obsługi urządzeń według UDT:

    -Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
    -Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Każdy kurs na suwnice porusza następujące informacje potrzebne na stanowisku operatora:

Do zapisania się na zajęcia należy spełnić następujące wymagania:

Egzamin i uprawnienia

Po zakończeniu nauki uczestnicy podchodzą do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywne zdanie egzaminu nadaje uprawnienia UDT. Są one nadawane terminowo na 5 lub 10 lat, w zależności od kategorii i zachowują ważność na terenie Polski. Istnieje możliwość wydania dokumentów w innych językach.

Zapisz się na kurs

Zapytaj o najbliszy termin