Z nami poczujesz się bezpiecznie

UPRAWNIENIA.PROJECT-MYSKILLS.PL Platforma

Powrót do aktualności

Do niedawna zaświadczenia kwalifikacyjne wystawiane przez UDT, TDT i WDT były wystawiane bezterminowo. Nowa Ustawa o Dozorze Technicznym wprowadziła czasowe uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń, teraz termin ważności uprawnień będzie wynosił od 5 do 10lat.

Terminowością objęte są wszystkie uprawnienia, również te wydane przed wejściem w życie ustawy.

Istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia ważności uprawnień!
W tym celu należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek, w ściśle określonym terminie do jednostki dozoru technicznego. W innym przypadku uprawnienia wygasną, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Poprawne wypełnienie urzędowych dokumentów bywa kłopotliwe?
Zapamiętanie terminu oddalonego o 5 lub 10 lat wydaje się niemożliwe?

Z pomocą przychodzi PLATFORMA INTERNETOWA MYSKILLS
https://uprawnienia.project-myskills.pl/

Założenie konta oraz wprowadzenie swoich uprawnień zajmie tylko kilka minut, a przyniesie długodystansowe zyski:

  • Kilkukrotne przypomnienie o terminie złożenia wniosku – SMSowo oraz mailowo
  • Wygenerowanie odpowiedniego dokumentu, w którym należy dopisać jedynie swoje dane
  • Lista oddziałów UDT, na których adres należy wysłać uzupełniony wniosek
  • Ciągłość ważności uprawnień – brak problemów w pracy
  • Wygoda i zabezpieczenie swoich kwalifikacji
  • Oszczędność – brak konieczności odbywania ponownych kursów oraz egzaminów UDT

NIE RYZYKUJ! ZAŁÓŻ SWOJE KONTO JUŻ DZISIAJ!