Z nami poczujesz się bezpiecznie

Koniec zezwoleń imiennych na wózki!

Powrót do aktualności

Koniec zezwoleń imiennych na wózki! Ważne będą tylko uprawnienia UDT.

Opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie wprowadza zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Wszyscy, którzy zrobili kiedyś kurs nie zakończony egzaminem UDT, będą musieli w najbliższych miesiącach lub latach uzupełnić kwalifikacje. Tylko uprawnienia UDT pozostają bez zmian i dają bezterminowe prawo do legalnej obsługi wózków widłowych.

Osoby, które zrobiły kurs i otrzymały tylko zaświadczenie na druku MEN lub innym lub plastikową legitymację wydaną przez daną firmę szkoleniową nie będącą zieloną legitymacją wydaną przez UDT muszą uzupełnić kwalifikacje.

Termin, w którym operator musi uzupełnić kwalifikacje UDT, uzależniony jest od terminu uzyskania zaświadczenia. Tak więc dla osób, które mają wystawione ukończenie szkolenia:

1) do dnia 31. 12.  2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31. 12. 2019 r.

2) do dnia  31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  dnia 31.12.  2020 r.

3) od dnia  01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia   31.12. 2021 r.

Imienne zezwolenia można wystawiać jeszcze przez 7 miesięcy liczone od 9. 01. 2018 r. i oznacza to, że będą ważne na 3 lata .