Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT!

Powrót do aktualności

6 grudnia 2018r. w życie weszło nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie to wprowadza pojęcie „resursu”, który można wykonać z Naszej firmie. Resurs to wg rozporządzenia „parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania .” Przepisy te mają na celu uregulowanie obszaru eksploatacji UTB z niewiadomą historią eksploatacji i przebiegiem, przy zachowaniu akceptowanego stopnia bezpiecznego funkcjonowania takich urządzeń.