Z nami poczujesz się bezpiecznie

NOWA USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM!

Powrót do aktualności

KONIEC UPRAWNIEŃ BEZTERMINOWYCH!
Dnia 1 czerwca 2019 roku weszła w życia Nowa Ustawa o Dozorze Technicznym!

Ważną zmianą przewidzianą w nowej Ustawie o Dozorze Technicznym jest wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi poszczególnych urządzeń wydawane przez UDT, TDT były wystawiane bezterminowo. Zmiana zakłada wprowadzenie ograniczonego terminu ważności uprawnień, który będzie wynosił od 5 do nawet 10 lat. Po tym okresie uprawnienia będą mogły być przedłużone nieodpłatnie na wniosek zainteresowanego, jeśli oświadczy, że w okresie ostatnich 5 lat przepracował przynajmniej 3 lata obsługując dane urządzenie. W innym przypadku uprawnienia wygasną, i aby uzyskać je na nowo po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.
Co najmniej 3 miesiące przed datą końca ważności uprawnień, będzie trzeba złożyć pisemny wniosek. We wniosku tym oprócz numeru wygasających uprawnień znaleźć się będzie musiała także klauzula w której osoba ubiegająca się o przedłużenie uprawnień pod groźbą odpowiedzialności karnej zadeklaruje wykonywanie czynności przy danym urządzeniu przynajmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Ustawodawca nie przewiduje obowiązku dołączania żadnych dokumentów potwierdzających informacje ujęte w oświadczeniu, a jedynie wskazuje na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.